Értesítjük a kedves leendő vaskúti és bátmonostori óvodások szüleit, hogy a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik:

A beiratkozáshoz nem kell személyesen megjelenni az intézményben, az óvoda a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján a beiratkozás tényét rögzíti, a gyermek jogviszonya létrejön.

A szükséges iratokat (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat) a gyermek óvodába lépésekor kell bemutatni.

A beiratkozáshoz az óvoda honlapjáról ide kattintva  letölthető nyomtatványokat kell kitöltve április 20-ig visszaküldeni:

e-mailben: ovodavaskut@gmail.com

postai úton: 6521 Vaskút, Damjanich u. 38.

Akinek nincs lehetősége elektronikusan beiratkozni, időpontegyeztetéssel a Közleményben megjelölt napokon személyesen is megteheti. Időpontegyeztetés április 7. és április 20. között a 79/472-557-es telefonszámon történik.

Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Tájékoztató és kérelem benyújtása: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek a jövőben külföldön fog óvodába járni, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Beiratkozási közlemény