Kedves Látogató!

Köszönjük,

hogy oldalunkra látogatott, bármi céllal tette ezt!

Intézményünk jelképéül a „Gyermekekkel körbevett földgömböt” választottuk, amely óvodánk sokszínűségére, sokoldalúságára utal, és egyben összetartozásunkat is mutatja.

Tovább

Óvodai életünket bemutató videónkat itt megtekintheti:

Mit kell rólunk tudni?

Intézményünket a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn 2015. szeptembere óta. Vaskút nagyközségben működik a négycsoportos székhely óvodánk, míg Bátmonostor telephelyen kettő csoportban neveljük a gyermekeket. Óvónőink közül heten rendelkeznek német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel. Két pedagógiai asszisztens, hat dajka, egy titkárnő, valamint egy intézményvezető dolgozik intézményünkben. Külső szakemberek segítik munkánkat; így jár hozzánk logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, kutyaterapeuta, hitoktató.

Miért jók a mi óvodáink, mire vagyunk büszkék?

Jó nálunk, mert óvodáinkat úgy alakítottuk ki, hogy családias, értékeket és érzelmeket sugárzóak legyenek, ahol a gyermekek kétnyelvű környezetben, boldogan, kiegyensúlyozottan és biztonságban élik mindennapjaikat. Mindezt kiemelkedően jó intézményi felszereltséggel rendelkezve biztosítjuk.

Amit kínálunk

Családias óvoda

Valódi értékek

Kétnyelvű környezet

|

Mitől családiasak óvodáink?

Családiasak, mert szinte mindannyian ismerjük egymást- szülők, pedagógusok egyaránt – és gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó légkörről. Elfogadjuk, hogy a gyermekeinknek is lehet jó- és rossz napja, akár az őket körülvevő felnőtteknek. Figyelünk egymás érzelmeire!

Milyen értékeket képviselünk?

Érték mindaz, ami a gyermek számára jó, szép és igaz, melyet a sok-sok szabad játék, a tevékenységek során szerzett élmények, tapasztalatok, közös felfedezések, a rácsodálkozás segítik megélni.

Mit jelent a kétnyelvű környezet?

Vaskúton már hagyomány, Bátmonostoron pedig 11 éve került bevezetésre a német nemzetiségi nevelés. Óvónőink a csoportban heti váltásban dolgoznak, mely során a témákat, projekteket magyarul készítik elő a következő németes hétre, ugyanakkor a német nyelv használata mindig biztosítva van.

Büszkék vagyunk szakember ellátottságunkra, a német nemzetiségi nevelést végzők felkészültségére, a sokszínű ismeretátadásra. Segítjük a német nemzetiség nyelvének, hagyományainak és szokásainak megismerését, megőrzését, ápolását.

Mit nyújt még egy falusias óvoda?

Tiszta környezetet, egészséges levegőt, a szabadban való mozgás számtalan lehetőségét, melyek napjainkban igen fontos értékek!

Kattintson egy foglalkozásra annak kifejtéséhez!

Erdei Óvoda

Az erdei óvoda a 2016/2017-es nevelési évben került bevezetésre intézményünkben, mint az óvodai nevelésünk kiegészítője, mely minden területet érint, ugyanakkor a környezeti nevelés, matematikai tapasztalatok speciális színtere. 6-7 éves óvodásaink számára szervezzük az őszi és a tavaszi időszakban.

Célunk:

Természeti környezetben óvodapedagógusok irányításával olyan komplex szemléletmód kialakítása, melyben a környezeti nevelés és az egészséges életmód közvetlen tapasztalás, cselekvések során hangsúlyozottabb szerepet kap. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik ismerik, szeretik és védik a természetet, akik tudatában vannak annak, hogy életkoruknak megfelelően ők is tehetnek a természetért.

Hittan

A gyerekek a foglalkozásokon saját értelmi és lelki szintjüknek megfelelően hallanak Istenről, Jézusról és az Ő szeretetéről.

Megismernek néhány fontos bibliai történetet, beszélnek az ünnepekről és az embertársainkhoz való kapcsolatról.

Mindez játékos formában történik sok énekkel és Tibi bácsi gitáros kíséretével.

Vezeti: Jankó Tibor – hitoktató

Kutyaterápia

A 2015/2016 nevelési évben újdonságként intézményünkben bevezetésre került az állatasszisztált (kutyás) terápia, mely a gyermekek mozgás- és képességfejlesztését segíti, támogatja életkori sajátosságaiknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően.

A foglalkozásokat a Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány munkatársa Rajczi Dóra tanítónő, terápiás kutya felvezető, habilitációs kutyakiképző tartja.