Méhecske csoport

Méhecske csoportunk kis-középső vegyes életkorú csoport, 15 fővel.

Ebből 3 óvodás középsős korú, 12 kiscsoportos.

Ők még most ismerkednek az óvodai élet nehézségeivel.

Csoportunkban nagy hangsúlyt fektetünk az egymásra való odafigyelésre, az empátiára, egymás segítésére.

Mindennapjainkat jókedv és humor jellemzi.

Az óvodába lépés első pillanatától kiemelten fontos a közösségi nevelés és az iskola megkezdéséhez szükséges képességek és készségek fejlesztése.

Csoportunkban három felnőtt segíti az oktató-nevelő munkát. Hild Andrásné óvodapedagógus, Flach Szabolcs pedagógiai asszisztens és Szlavikovics Istvánné dajka. A nemzetiségi nyelvi nevelést „vendégként” Stéger Andrea német nemzetiségi óvodapedagógus valósítja meg.