Kedves Látogató!

Köszönjük,

hogy oldalunkra látogatott, bármi céllal tette ezt!

Intézményünk jelképéül a „Gyermekekkel körbevett földgömböt” választottuk, amely óvodánk sokszínűségére, sokoldalúságára utal, és egyben összetartozásunkat is mutatja.

TovábbÉtlap megtekintése

Óvodai életünket bemutató videónkat itt megtekintheti:

Mit kell rólunk tudni?

Intézményünket a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn 2015. szeptembere óta. Vaskút nagyközségben működik a négycsoportos székhely óvodánk, míg Bátmonostor telephelyen kettő csoportban neveljük a gyermekeket. Óvónőink közül heten rendelkeznek német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel. Két pedagógiai asszisztens, hat dajka, egy titkárnő, valamint egy intézményvezető dolgozik intézményünkben. Külső szakemberek segítik munkánkat; így jár hozzánk logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, kutyaterapeuta, hitoktató.

Miért jók a mi óvodáink, mire vagyunk büszkék?

Jó nálunk, mert óvodáinkat úgy alakítottuk ki, hogy családias, értékeket és érzelmeket sugárzóak legyenek, ahol a gyermekek kétnyelvű környezetben, boldogan, kiegyensúlyozottan és biztonságban élik mindennapjaikat. Mindezt kiemelkedően jó intézményi felszereltséggel rendelkezve biztosítjuk.

Amit kínálunk

Családias óvoda

Valódi értékek

Kétnyelvű környezet

Mitől családiasak óvodáink?

Családiasak, mert szinte mindannyian ismerjük egymást- szülők, pedagógusok egyaránt – és gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó légkörről. Elfogadjuk, hogy a gyermekeinknek is lehet jó- és rossz napja, akár az őket körülvevő felnőtteknek. Figyelünk egymás érzelmeire!

Milyen értékeket képviselünk?

Érték mindaz, ami a gyermek számára jó, szép és igaz, melyet a sok-sok szabad játék, a tevékenységek során szerzett élmények, tapasztalatok, közös felfedezések, a rácsodálkozás segítik megélni.

Mit jelent a kétnyelvű környezet?

Vaskúton már hagyomány, Bátmonostoron pedig 11 éve került bevezetésre a német nemzetiségi nevelés. Óvónőink a csoportban heti váltásban dolgoznak, mely során a témákat, projekteket magyarul készítik elő a következő németes hétre, ugyanakkor a német nyelv használata mindig biztosítva van.

Büszkék vagyunk szakember ellátottságunkra, a német nemzetiségi nevelést végzők felkészültségére, a sokszínű ismeretátadásra. Segítjük a német nemzetiség nyelvének, hagyományainak és szokásainak megismerését, megőrzését, ápolását.

Szülői vélemények

Mit nyújt még egy falusias óvoda?

Tiszta környezetet, egészséges levegőt, a szabadban való mozgás számtalan lehetőségét, melyek napjainkban igen fontos értékek!

Kattintson egy foglalkozásra annak kifejtéséhez!

Erdei Óvoda

Az erdei óvoda a 2016/2017-es nevelési évben került bevezetésre intézményünkben, mint az óvodai nevelésünk kiegészítője, mely minden területet érint, ugyanakkor a környezeti nevelés, matematikai tapasztalatok speciális színtere. 6-7 éves óvodásaink számára szervezzük az őszi és a tavaszi időszakban.

Célunk:

Természeti környezetben óvodapedagógusok irányításával olyan komplex szemléletmód kialakítása, melyben a környezeti nevelés és az egészséges életmód közvetlen tapasztalás, cselekvések során hangsúlyozottabb szerepet kap. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik ismerik, szeretik és védik a természetet, akik tudatában vannak annak, hogy életkoruknak megfelelően ők is tehetnek a természetért.

Hangtál terápia

Óvodánkban a hangtál-terápiás foglalkozás a 2019/20-as nevelési évben került bevezetésre, kiscsoportos foglalkozások keretében (kb. 8-10 fő). Nagyoknál a délutáni órákban, kicsiknél a délelőtti időszakban.

A foglalkozás neve „Hangerdő”, hívóképe egy gyönyörű színes fa képe. A foglalkozás eszközeit, a hangtálakat és a különböző hanghatású terápiás hangszereket „A Vaskúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” biztosította.

A hangtálak jótékony hatásait felnőttek és gyermekek egyaránt érzékelik. A hangtál-terápia jótékonyan hat a stresszes állapotokra, felfokozottságra, túlzott izgalmi állapotra, feloldja az érzelmi blokkokat, lecsendesíti az elmét, fokozza a koncentrációt.

A terápia fejleszti:

 • a koncentrációt, a tudatosságot
 • a hang, zene és a rezgés érzékelését
 • a test érzékelését
 • az érzelmek kifejezésének képességét
 • a fantáziát
 • a kreativitást
 • a saját szükségleteinek jobb megismerését

A gyermekek mindeközben:

 • felfedezhetik magukat
 • ellazulhatnak, jól érezhetik magukat
 • odafigyelnek, fülelnek, érzékelnek
 • belső erejüket, érzéseiket, elevenségüket érzékelik
 • önbizalmuk, önérzékelésük erősödik
 • bizalmat és védettséget éreznek
 • saját lehetőségeiket felismerik és erősítik
 • megtalálják a „belső boldogságuk forrását”.

A gyógyító tál önálló hangkeltésre készteti a gyermeket, játékos formában motiválja a kommunikáció kezdeményezését, még a gátlásos gyerekeket is.

A „hangerdő” foglalkozások hatására a gyerekek feloldódnak és kiegyensúlyozottabbá válnak, így könnyebben alkalmazkodnak a mindennapok kihívásaihoz és a különféle stressz helyzetekhez.

Hittan

A gyerekek a foglalkozásokon saját értelmi és lelki szintjüknek megfelelően hallanak Istenről, Jézusról és az Ő szeretetéről.

Megismernek néhány fontos bibliai történetet, beszélnek az ünnepekről és az embertársainkhoz való kapcsolatról.

Mindez játékos formában történik sok énekkel és Tibi bácsi gitáros kíséretével.

Vezeti: Jankó Tibor – hitoktató

Kutyaterápia

A 2015/2016 nevelési évben újdonságként intézményünkben bevezetésre került az állatasszisztált (kutyás) terápia, mely a gyermekek mozgás- és képességfejlesztését segíti, támogatja életkori sajátosságaiknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően.

A foglalkozásokat a Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány munkatársa Rajczi Dóra tanítónő, terápiás kutya felvezető, habilitációs kutyakiképző tartja.